από 03/02/2023 προς την 03/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Eulalie — Chanteuse Live

από 04/02/2023 προς την 04/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Alvin — Chanteur live

από 07/02/2023 προς την 07/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Virginie — Jazz Night

από 10/02/2023 προς την 10/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Lina — Chanteuse Live

από 11/02/2023 προς την 11/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Virginie — Chanteuse live

από 17/02/2023 προς την 17/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Eulalie — Chanteuse Live

από 18/02/2023 προς την 18/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Manon — Chanteuse live

από 23/02/2023 προς την 23/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Virginie — Jazz Night

από 24/02/2023 προς την 24/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Manon — Chanteuse live

από 25/02/2023 προς την 25/02/2023 από 21h00 προς την 23h00

Virginie — Chanteuse live

από 03/03/2023 προς την 03/03/2023 από 21h00 προς την 23h00

Eulalie — Chanteuse live

από 04/03/2023 προς την 04/03/2023 από 12h00 προς την 23h00

Virginie — Chanteuse live

Κάθε μέρα από 18h00 προς την 01h00

Nathan Kassidy — DJ Résident

Περισσότερες πληροφορίες