από 06/10/2023 προς την 06/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

David Caruso - Chanteur live

Περισσότερες πληροφορίες

από 07/10/2023 προς την 07/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Mister Alvin - Chanteur live

Περισσότερες πληροφορίες

από 13/10/2023 προς την 13/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

David Caruso - Chanteur live

Περισσότερες πληροφορίες

από 14/10/2023 προς την 14/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Mark Lower - DJ Set

Περισσότερες πληροφορίες

από 14/10/2023 προς την 14/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Sabrina - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 19/10/2023 προς την 19/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Lina - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 20/10/2023 προς την 20/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Mister Alvin - Chanteur live

Περισσότερες πληροφορίες

από 21/10/2023 προς την 21/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Amandine - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 27/10/2023 προς την 27/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Manon Baruteu - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 28/10/2023 προς την 28/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Marion Fox - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 31/10/2023 προς την 31/10/2023 από 21h00 προς την 23h00

Manon Baruteu - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

Κάθε μέρα από 18h00 προς την 01h00

Nathan Kassidy — DJ Résident

Περισσότερες πληροφορίες