από 19/07/2024 προς την 19/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Géraldine - DJ Set

Περισσότερες πληροφορίες

από 19/07/2024 προς την 19/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Christelle - Chanteuse Live

Περισσότερες πληροφορίες

από 20/07/2024 προς την 20/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Amandine — Chanteuse Live

Περισσότερες πληροφορίες

από 25/07/2024 προς την 25/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Rough Martinez — DJ Set

Περισσότερες πληροφορίες

από 26/07/2024 προς την 26/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Noème - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες

από 27/07/2024 προς την 27/07/2024 από 21h00 προς την 23h00

Manon Baruteu - Chanteuse live

Περισσότερες πληροφορίες