Da 08/06/2023 a 09/06/2023 da 18h00 a 02h00

Rough Martinez — Live DJ Set

Maggiori informazioni

Da 09/06/2023 a 10/06/2023 da 18h00 a 02h00

Géraldine — Live Dj Set

Maggiori informazioni

Da 09/06/2023 a 09/06/2023 da 21h00 a 23h00

Marion Fox — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Da 10/06/2023 a 10/06/2023 da 21h00 a 23h00

Manon Baruteu — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Da 16/06/2023 a 16/06/2023 da 21h00 a 23h00

Lina — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Da 17/06/2023 a 17/06/2023 da 21h00 a 23h00

Marion Fox — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Da 20/06/2023 a 20/06/2023 da 21h00 a 23h00

Mister Alvin — Chanteur Live

Maggiori informazioni

Da 23/06/2023 a 23/06/2023 da 21h00 a 23h00

Manon Caille — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Da 24/06/2023 a 24/06/2023 da 21h00 a 23h00

Mister Alvin — Chanteur Live

Maggiori informazioni

Da 30/06/2023 a 30/06/2023 da 21h00 a 23h00

Manon Caille — Chanteuse Live

Maggiori informazioni

Ogni giorno da 18h00 a 01h00

Nathan Kassidy — DJ Résident

Maggiori informazioni